กิจกรรมปั่นจักยานร่วมกับ TOA

Credit :ขอบคุณภาพถ่ายจากทีม TOA